اولین تصویر اقتصاد کرونایی

رئیس کل بانک مرکزی آمار مربوط به رشد اقتصادی کشور برای دوره مربوط به بهار امسال رو اعلام کرد تا اولین تصویر از اقتصاد ایران در دوران کرونا نمایان شود. بر اساس اعلام عبدالناصر همتی رشد اقتصادی با احتساب نفت منفی ۲.۸ درصد و بدون احتساب نفت منفی ۰.۶ درصد است.

البته به گفته رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهایی که تحت تاثیر تحریم قرار ندارند و فقط کرونا بر اقتصاد آنها تاثیر گذاشته، امیدوار کننده است.

در عین حال همتی منفی بودن رشد اقتصادی کشور در مقایسه با بهار سال گذشته را ناشی از دو عامل «تحریم‌ها» و «کاهش تقاضای جهانی» بعد از کرونا طبیعی ‌عنوان می‌کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد