ریزش قیمتی سهم‌ها در بورس چقدر بوده است؟

در هفته‌های اخیر فارغ از اینکه افراد از فعالان قدیمی بازار باشند یا اخیرا به بورس وارد شده‌اند، یکی از حرف‌های مشترکشان با یکدیگر قطعا میزان افتی است که در پورتفوی خود تجربه کرده‌اند. در آیتمی که از اطلاعات کانال پارسیس تحلیل استفاده شده، به این موضوع پرداخته‌ایم که چند درصد سهم‌ها در قیاس با اوج قیمتی، چند درصد ریخته‌اند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد