ایالت‌های حیاتی در انتخابات آمریکا

روز شمار انتخابات آمریکا آغاز شد. به طور رسمی از سال ۲۰۰۰ میلادی برای تحلیل گرایش ایالت‌های آمریکا دو رنگ برای حامیان هر کدام از احزاب در نظر گرفته شد. ایالت هایی که در چند سال پیاپی غالبا به دموکرات ها رای داند با رنگ آبی و ایالت هایی که طی چند سال غالبا به جمهورخواهان رای داند با رنگ قرمز شناخته شدند. حالا در آستانه انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، دونالد ترامپ و جو بایدن بیشتر باید نظر کدام ایالت ها را برای کسب آراء الکترال به خود جلب کنند؟ «اکوایران» در ویژه برنامه‌ای ایالت‌های حیاتی و تاثیر گذار در نتیجه انتخابات آمریکا را بررسی کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد