سهم استان‌های محروم از وام اشتغال

گزارش عملکرد برنامه تولید و اشتغال منتشر شد. این وام موضوع بند «الف» تبصره «۱۸» قانون بودجه کل کشور بوده است. داده‌ها نشان می‌دهد که استان‌های بزرگ اقتصادی مانند «اصفهان»، «تهران» و «آذربایجان شرقی» بیشترین سهم را از تسهیلات داشته‌اند. اما سهم استان‌های کوچکتر و کمتر برخوردار چه بوده؟ گزارش «اکو ایران» را ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد