ماسک زدن چقدر خرج دارد ؟

انواع جریمه های مربوط به نزدن ماسک در فضای عمومی اعلام شد

۵۰ هزار تومان برای هر فرد، ۱۰۰ هزارتومان برای راننده های تاکسی و یک میلیون تومان برای اصناف. جدا از این سوال که ضابطان چطور می توانند افراد بدون ماسک را شناسایی و جریمه کنند، این سوال هم زیاد شنیده شد که در برابر اعمال جریمه برای ماسک نزدن، خانواده ها مخصوصا در دهک های پایین، آیا توانایی دسترسی به ماسک را دارند؟ اقدام دولت برای توزیع ماسک‌های ارزان کارساز بوده؟ بررسی «اکو ایران» را ببینید

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد