تحرکات تازه ترامپ در فتح ایالت‌های خاکستری و محل مناقشه مثل فلوریدا که از قضا سرنوشت‌ساز هم هستند نگرانی‌های زیادی برای هواداران بایدن ایجاد کرده اما این به معنی قطع امید آنها نیست، اکوایران تازه‌ترین نظرسنجی‌ها را مرور کرده است.