استثناهای انتخاباتی آمریکا

در آمریکا رای دهنده‌ها به طور مستقیم رئیس جمهور را انتخاب نمی‌کنند. در عوض سیستم کالج الکترال سرنوشت انتخابات ایالات متحده را مشخص می‌کند و برنده آن بر برنده اکثریت آرای مردم غلبه می‌کند.

در واقع ممکن است شخصی که بیشترین رای مردمی را کسب کرده، بازنده انتخابات شود!

در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کاندیداها مجبورند برای رسیدن به کاخ سفید علاوه بر آرای مردمی، آرای الکترال هم داشته باشد. ۵۳۸ انتخاب‌کننده، کالج الکترال را تشکیل می‌دهند. هر ایالت آمریکا بر اساس جمعیتش تعداد مشخصی عضو در کالج الکترال دارد و هر کدام از آنها می‌توانند به یک نامزد رای بدهند.

این تعداد کل نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا به اضافه سناتورهای مجلس سنا است اما سه رای باقیمانده هم متعلق به پایتخت یعنی واشنگتن است که داخل هیچ ایالتی نیست. در نهایت نامزد برنده این انتخابات باید حداقل ۲۷۰ رای الکترال به دست بیاورد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد