نگاه مردم ایران به انتخابات آمریکا

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انتخابات ۲۰۲۰ برای مردم ایران اهمیت بیشتری نسبت به دفعات قبلی پیدا کرده است. به همین بهانه، به ۳ منطقه شهر رفتیم تا اهمیت انتخابات آمریکا را از زبان خود مردم بشنویم. میدان امام خمینی، خیابان طالقانی و پارک ملت؛ ۳ منطقه ای بودند که مردم، نگاهشان را با ما به اشتراک گذاشتند. قسمت دوم را ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد