وقت خرید دلار شد؟

هر چه شانس انتخاب بایدن در واشنگتن، بیشتر می‌شود، دارندگان دلار در تهران ناامید می‌شوند. برخی افت یکباره سکه و دلار را به فرصتی برای خرید تعبیر می‌کنند، اما آیا واقعا وقت خرید است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد