پازل صنعت خودرو-قسمت اول| چرا خودروساز نشدیم ؟

بسیاری از این صحبت می‌کنند که خودروسازی ما باید مانند موشک‌سازی شود. به راستی چرا خودروسازی در ایران توفیقات موشک‌سازی را بدست نیاورد؟

آیا راه‌حل، اجرای الگوی نظامی در خودروسازی است؟ اگر تفاوت‌های این دو صنعت را از یکدیگر تمیز ندهیم، احتمالا در تشخیص سیاست‌های درست، دچار خطا می‌شویم. مهدی نصرتی اقتصاددان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگویی با «اکوایران»، با استفاده از مفهوم «اقتصاد مقیاس»، به تبیین این مساله پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد