لشگرکشی امپراطوری عثمانی به صنعت سریال سازی

پیش از اینکه سریال‌های ترکیه‌ای این طور بازار خاورمیانه را در دست بگیرند، مصر و به ویژه سوریه یکه‌تاز سریال‌های تلویزیونی در این بخش جهان بودند.

این سریال‌ها در کنار سود مالی هنگفت، قدرت نرم زیادی هم برای ترکیه به ارمغان آورده‌اند. همین موضوع باعث هراس دولت‌هایی شده که خود را مقابل ترکیه می‌بینند. برای نمونه محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، ترکیه را متهم می‌کند که دنبال احیای خلافت عثمانی در منطقه است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد