تاریخچه صنعت بیمه در ایران

بیمه از نظر آدام اسمیت، تقسیم زیانی که می‌ تواند یک نفر را نابود کند بین جامعه است تا آن را تحمل ‌پذیر کند.

در ایران نیز سابقه جدی بیمه به سال ۱۲۸۹ باز می ‌گردد. 

در آن سال دو موسسه بیمه روسی اقدام به تاسیس نمایندگی در ایران کردند. 

اما در سال ۱۳۱۰ با تصویب قانون و نظام ‌نامه ثبت شرکت‌ ها بسیاری از شرکت‌ های بیمه خارجی اقدام به تاسیس شعبه و نمایندگی بیمه در کشور کردند. اما ۴ سال بعد دولت ایران برای جلوگیری از تسلط بیمه‌ های خارجی، اقدام به تاسیس بیمه ایران کرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد