بزرگترین مشکل بودجه چیست؟

«مرتضی زمانیان» عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و اندیشکده حاکمیت و سیاست‌گذاری می‌گوید که راه‌حل‌‌های کلاسیک مشکل کسری بودجه بدون هزینه‌ نیستند.

از نظر زمانیان منابع حاصل از فروش دارایی‌های دولتی و بدهکار کردن آیندگان نباید لزوما صرف حقوق و دستمزد و مخارج جاری دولت‌ شود.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد