امروز تحریم‌ها را بردارند، بعدازظهر به تعهدات باز می‌گردیم

روحانی: در تماس تلفنی که دیشب با یک مقام اروپایی داشتیم، گفتم که مشکل فقط تحریم‌های ظالمانه امریکاست.

اگر امروز تحریم‌ها را بردارند، بعدازظهر ما به همه تعهدات‌مان باز می‌گردیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد