بزرگترین بدهکاران ایران را بشناسید

پس از مدت ها انتظار قرار است بخشی از بدهی های ارزی کشور کره جنوبی به ایران آزاد شود.

کره، تنها کشور بدهکار به ایران نیست و چین با ۲۰ میلیارد دلار بدهی صدرنشین است. اما چه کشورهایی و به چه میزانی به ایران بدهی دارند؟

منابع آزاد شده چه مسیرمهمی را از سر می گذرانند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد