رکورد جدید قیمتی مسکن از سال ۹۶

بازار مسکن هر چند در نیمه دوم امسال به ثبات نسبی رسید و با توقف رشد قیمتی مواجه بود اما بررسی تورم یازده ماهه از سال ۹۶ تا کنون از ثبت یک رکورد جدید حکایت دارد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد