درخواست شما از رئیس‌جمهور فعلی چیست؟

کم‌تر از ۵ ماه تا پایان دوره ریاست جمهوری دوازدهم یعنی حسن روحانی باقی‌مانده، سراغ مردم رفتیم تا ببینیم آخرین درخواست آن‌ها از رئیس جمهور در این زمان باقی‌مانده چیست؟

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد