اصولگرایان و فهرست ده نفره!

منوچهر متکی با حضور در شبکه افق صدا و سیما از یک فهرست ده نفره خبر داد که تا اینجا اصولگرایان روی آنها توافق دارند!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد