این انتخابات، انتخابات نیست

برخی از اتفاقات و اخبار اقتصادی و البته انتخاباتی در طول تاریخ، در بازه زمانی یازدهم تا شانزدهم اردیبهشت: در این برنامه سفر در زمان خواهید دید.

مشارکت بانک جهانی در پروژه‌های زیرساختی ایران

ابراز علاقه اتحادیه اروپا برای گسترش روابط اقتصادی با تهران

و انتخابات در گذر زمان:

نقد احمدی‌نژاد در سال ۸۴ به اتاق ۵ نفره‌ای که در خصوص انتخابات تفاهم می‌کنند!

هاشمی رفسنجانی کاندیدای انتخابات ۸۴: اگر سلیقه افراد به نام «شرع» بخواهد حاکمیت کند، مخرب است.

و طرح ماجراهای پلیسیِ دکتر خلبان محمدباقر قالیباف در کری‌خوانی‌های انتخاباتی ۸۴

«سفر در زمان» را از اکوایران دنبال کنید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد