فرمت دیجیتالی یوآن خطرناک است ؟

کایل بس، مدیرعامل و بنیان‌ گذار شرکت مشاوره سرمایه‌ گذاری هریمن، معتقد است آمریکا و متحدانش با تمام توان باید در برابر سلطه پول دیجیتال چین بایستند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد