سکوت سیاسی سازمان بورس

دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس امروز عنوان کرده است که جواب صحبت های خلاف کاندیداها را نمی‌دهد تا مبادا انگ عمل سیاسی به سازمان بورس وارد شود!

این درحالی است که اگر این نهاد در سال های گذشته هویتی مستقل و نفوذناپذیر در برابر فشار سیاسیون نشان داده بود، این برند هرگز به خطر نمی افتاد.

نتیجه هم این می شد که در شرایطی که صحبت های برخی کاندیداها و قول هایی که می دهند، در تعارض آشکار با ماهیت بازار است و چه بسی صحبت هایی که مطرح می کنند، آسیب به کیان بازار سرمایه محسوب میشود، رئیس سازمان بورس تمام قد در مقابل این خلاف گویی ها ایستادگی می کرد.

اما نگاهی به عملکرد همین یک سال سازمان بورس نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تصمیمات، صرفا برای کاهش فشار سیاسیون گرفته شده!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد