۵ فوریت دولت رئیسی

فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار می‌آمد و آیا بین افراد مختلف، تفاوتی در نوع نگاه اقتصاد وجود داشت یا خیر، مسئله حائز اهمیت این است که در شرایط فعلی، اقتصاد به شدت نیاز به تصمیمات سریع و درست است.

دولت بعدی باید اصلاحاتی را در کوتاه‌مدت مد نظر قرار دهد که شامل «سیاست‌های اجتماعی و بهداشت عمومی»، «سیاست خارجی»، «سیاست پولی»، «سیاست ارزی» و «سیاست مالی» خواهد بود.

در صورتی که جلوی خونریزی گرفته نشود، معلوم نیست اقتصاد بیمار ایران گرفتار چه مشکلات بعدی شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد