زنگ خطر جهانی برای پول‌شوها

طبق گزارش کارگروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، که وظیفه نظارت و جلوگیری از جرایم مالی دولت‌ها را بر عهده دارد

قرنطینه و تعطیلی‌ها منجر شد فرصت تخلفات و جرایم مالی از جمله پول شویی برای مجرمین اقتصادی‌محیاتر شود.
به نظر می‌رسد جهان عزم جدی‌تری برای برخورد با جرایم مالی و به خصوص پول‌شویی دارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد