بزرگترین سقوط تاریخ ؟

بیت کوین پس از آن که به سطح ۴۰ هزار دلاری رسید، موفق یه حفظ این محدوده مهم نشد تا بار دیگر به کمک فشار فروش، قیمت آن به ۳۲ هزار دلار برسد و جهت تحلیل‌ها هم دچار تغییر شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد