آمار رشد اقتصادی را باور کنیم ؟

بعد از اعلام آمار رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی،‌ شاهد اختلاف چشمگیر در این اعداد هستیم.

علت این اختلافات چیست؟

روش و منابع آماری این دو نهاد چه تفاوت هایی دارد؟ 

علت محرمانگی داده‌ها، خصوصا اطلاعات صادرات نفت چیست؟ 

ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و حساب های ملی مرکز آمار ایران پاسخ میدهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد