قطعه گمشده نظارت بر دخل و خرج شهر

اگر بودجه نتواند به انضباط مالی ختم شود، انجام وظایف حاکمیتی، هزینه‌ بالایی برای جامعه به بار خواهد آورد.

 یکی از نهادهای مهمی که در سال‌های اخیر نسبت به دخل و خرج آن، حساسیت بالایی ایجاد شد، شهرداری است.  

از مهمترین وعده‌های شورای شهر پنجم هم ارتقای انضباط مالی در شهرداری بوده است. اما این وعده تا چه حد محقق شده است؟ مجید فراهانی، عضو شورای تهران، درباره عملکرد شورا و چالش‌هایی که برای تحقق این هدف وجود داشت، توضیح می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد