بازارها در انتظار صعود تورم ؟

یکی از بزرگترین سوالاتی که این روزها مطرح است، تاثیرات بسته‌های محرک مالی و پولی است که طی ۲ سال گذشته با هدف مقابله با کرونا بکار گرفته شده‌اند.

در واقع این بسته‌ها نگرانی‌های تورمی را تشدید کرده است! خیلی‌ها نگران بروز تورم در بزرگترین اقتصاد جهان هستند.

در این بین نگاه‌ها به نرخ بازدهی اوراق خزانه آمریکاست، این اوراق به کف خود از فوریه رسیده است و کارشناسان تحلیل‌های خود در خصوص برنامه فدرال رزرو برای تغییر نرخ بهره یا اعمال سایر سیاست‌های انقباضی مالی را بر این اساس ارائه می‌دهند.

در گفتگوی علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی با اکوایران به بررسی افق پیش روی تورم در آمریکا، اروپا، چین و سایر بازارهای بین‌المللی پرداخته‌ایم و تقویم اقتصادی هفته پیشرو را مرور کرده‌ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد