ردپای تحریم در قطعی برق

یکی از مشکلات این روزهای قطعی برق، مسئله تحریم هاست.

تحریم چه اثری بر صنایع برق دارد؟

سیدابراهیم موسوی، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی شهید بهشتی پاسخ میدهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد