فروشنده پشیمان بورس

در یک سال و نیم گذشته که بورس فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته و بسیاری از افراد تازه وارد، تجربه ای گران بها را در این مدت کسب کردند، بودند کسانی که بعضا تصمیماتی گرفته اند که آنها را پشیمان کرده است.

 

 اما چرا این افراد احساس پشیمانی کرده اند؟

در گفتگویی با محمدیوسف امین دارو به بررسی این موضوع پرداخته ایم که فروشندگان پشیمان چه کسانی هستند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد