قطع امید از نجات فوری اقتصاد ایران

عده‌ ای می‌ گویند که آنقدر چالش‌ های اقتصادی در ایران وخیم است که نمی‌ توان به بهبود اوضاع حداقل در کوتاه مدت امیدوار بود و دیگر فرقی نمی‌ کند که چه کسی رئیس جمهور باشد، عده‌ ای دیگر اما امیدوار هستند.

آنها اعتقاد دارند با تغییر دولت امکان در پیش گرفتن سیاست‌هایی وجود دارد که وضعیت به سرعت بهتر شود. نظر اقتصاددان‌های برجسته به کدام یک از این گروه‌ها نزدیک است؟ دکتر مسعود نیلی، استاد برجسته اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در کنار بررسی این دیدگاه‌ها به واکاوی اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت‌ آینده پردخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد