چهره جدید دولت رئیسی ؟

تا به امروز برای هدایت وزارت اقتصاد نام‌های زیادی مطرح شده است اسامی همچون طیب نیا، محمدرضا فرزین و بعد از آن محمد هادی زاهدی وفا، اما خبرها حکایت از آن دارد که ترکیب اقتصادی کابینه باز هم دو تغییر مهم کرده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی از زاهدی وفا به احسان خاندوزی منتقل شده و به جای علی صالح آبادی هم نام محمد طالبی برای بانک مرکزی جدی شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد