ایمنی سینوفارم ۹۳ درصد ؟!

در حالیکه بسیاری از متخصصان و صاحبنظران، میزان اثربخشی واکسن سینوفارم را در محدوده ۵۵ تا ۶۵ درصد عنوان می‌کنند.

 اما قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در اظهارنظری عجیب این واکسن را با واکسن فایزر مقایسه و میزان ایمنی سینوفارم در برابر ابتلا به کرونا را ۹۳ درصد اعلام کرد! 

به گفته قاضی زاده هاشمی، اختلاف میزان اثربخشی سینوفارم و فایزر فقط ۲ واحد درصد است!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد