عکس یادگاری با طعم تحقیر

سفرای کشورهای روسیه و انگلستان در ایران، تصویری را بازسازی کردند که برای مردم ایران روایت کننده ماجرای تلخ و تحقیرآمیزی است.

به همین دلیل انتشار این عکس چنان حاشیه‌هایی داشته که سفرای دو کشور به نوعی مجبور به عذرخواهی شده‌اند. غیر این موضوع برخورد متفاوت با سفیر انگلستان و روسیه از سوی بعضی از جریان‌ها، به حاشیه‌های این ماجرا افزوده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد