اولین گام غیر شفاف در شورای ششم

گزینه نهایی شهرداری تهران مشخص شد اما مردم تهران در جریان جزییات برنامه های رقبای علیرضا زاکانی قرار نگرفتند .

او تنها کاندیدایی بود که فرصت یافت درصحن شورا برنامه های خود را ارائه کند . 

اولین قدم های شورای ششم نشان می دهد که چقدر در اتاق های شیشه ای قرار است برای شهر  تصمیم گیری  شود. 

 در زمان آغاز به کار شورای پنجم و برای انتخاب گزینه های شهرداری زمانی که کاندیداهای نهایی قرار بود برنامه های خود را ارائه کنند از تمامی رسانه ها  دعوت شد تا درجریان برنامه ها قرار گیرند و همه برنامه های ارائه شده نیز از سوی گزینه های نهایی در اختیار رسانه ها قرار گرفت و منتشر شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد