فقر و خشکسالی

گرچه در برخی مقاطع، نام برخی مناطق بیشتر بر سر زبان ها می افتد اما علاوه بر خوزستان، اکنون در سیستان‌وبلوچستان، جنوب فارس، جنوب کرمان و جاهای دیگر خشکسالی داریم.

اما نکته اینجاست که کار خاصی درباره کاهش بارندگی‌ها نمی‌توان انجام بدهیم و شاید بهترین کار کاهش اثرات این اتفاق با سازگاری با تغییراقلیم است.

اینکه چرا نتوانسته ایم کاری بکنیم یا اینکه چرا کاری نمی کنیم و اینکه اساسا این بی توجهی به موضوع خشکسالی چه الثیری بر فقر عمومی دارد، موضوعی است که از خانم دکتر فاطمه پاسبان، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد کشاورزی پرسیده‌ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد