محمدمهدی اسماعیلی، وزیر معرفی شده برای «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» یکی از وزرایی بود که این روزها با اعلام آمارهایی از وضعیت سینما مورد انتقاد برخی از اهالی فرهنگ و سینما قرار گرفت.

حسین باغ‌گلی وزیر پیشنهادی «آموزش و پرورش» نیز از دیگر وزرایی است که انتقادات زیادی از جمله نداشتن تجربه در این حوزه به او وارد می شود که رئیس جمهور در دفاعیات خود از این وزیر پیشنهادی خود گفت: آقای باغ‌گلی در حوزه معلمی مهدکودکی، مدرسه، دبستان، دبیرستان و تا دانشگاه تجربه دارد.

وزرای «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نیز از جمله وزرایی هستند که انتقاداتی به آنها وار شده است.

دفاعیات ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور از این وزرای پیشنهادی را ببینید.