اصرار مرگبار به واکسیناسیون دولتی

بسیاری از کارشناسان معتقدند که کشور یک دوره طلایی برای واردات واکسن و تزریق آن را از دست داده و درنتیجه جامعه در برابر کرونای دلتا آسیب‌پذیری بیشتری دارد و به همین دلیل آمار مرگ‌ومیر به‌شدت افزایش یافته است.

امروز تعداد فوتی ها از ۷۰۰ نفر عبور کرده است!

آنها عنوان می کنند که اگر از روز نخست، وزارت بهداشت با واردات واکسن توسط بخش خصوصی مخالفت نمی‌کرد، امروز با این شرایط مواجه نبودیم و به معنای واقعی کلمه، مقصر این وضعیت دولت است!

به نظر می رسد این بار هم چوب اقتصادی را خوردیم که سرتاپا دولتی است! اصرار به دولتی شدن همه چیز به بهانه عدالت! اصرار به به لزوم خودکفایی در همه‌چیز!

چه بسا اگر همان در حوالی دی‌ماه نهادهای مختلفی مثل اتاق بازرگانی و انجمن‌هایی مثل نظام مهندسی و نظام پزشکی و غیره در کنار شرکت های بزرگ کشور، هر کدام جداگانه برای اعضای خود واکسن وارد کرده بودند، الان روی هم رفته درصد بالایی از جامعه واکسن دریافت کرده بودند و وضعیت برای همه بهتر بود.

موج مخالفت مردمی در آن زمان از یک مسئله نشات می گرفت که دولت و اقتصاددانان نتوانستند این موضوع را تبیین کنند: تصمیم آن نهادها و بنگاه‌ها اساسا نه در طول واکسیناسیون همگانی، بلکه در کنار آن است و منافاتی با تزریق رایگان همگانی واکسن کرونا توسط دولت برای گروه‌های مختلف بر اساس ضرورت و اولویت ندارد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد