اقتصاد طالبانی چه شکلی است؟

این که تامین مالی طالبان در این بیست سال از کجا صورت می‌گرفت همیشه مورد توجه بود.

اولین و شاید معمول‌ترین پاسخ به این سوال تجارت مواد مخدر بود اما آن‌چه که گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد، این منبع تنها تامین‌کننده این گروه شبه‌نظامی نبوده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد