سیگنال ارزی رئیس کل بانک مرکزی

امروز در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی رئیس کل بانک مرکزی از گشایش در منابع ارزی و فروش نفت خبر داد.

اکبر کمیجانی، افزایش سقف خرید بانک‌ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی و تقویت معاملات در این بازار، رایزنی با طرف های تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات، راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطلاعات و عملکردها و هدایت ارز صادرکنندگان به بازار ارز با هدف تقویت عرضه داخلی ارز را از اقدامات بانک مرکزی به منظور ثبات بخشی بازار ارز عنوان کرد.

لازم به ذکر است که در سیستم بانک مرکزی، در قالب نظام شناور مدیریت شده، مقامات پولی با هدف کاهش نوسانات کوتاه مدت و با توجه به مقتضیات موجود، می‌توانند در بازار ارز دخالت کنند. در این نظام ارزی، مقامات پولی در زمان بروز مازاد تقاضای ارز بخشی از این مازاد را پاسخ می دهند که نتیجه این اقدام، کندتر شدن روند کاهش ارزش پول ملی است؛ به همین ترتیب، در صورت وجود مازاد عرضه ارز، بانک مرکزی با خرید ارز روند افزایش ارزش پول ملی را تعدیل می‌کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد