زمان افزایش نرخ سود

در گفت و گوی اختصاص اکوایران با دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به این موضوع پرداخته‌ایم که با توجه به آمارهای پولی منتشر شده، آیا نیاز به اعمال تغییر در کوریدور بین بانکی وجود ندارد؟

 از مهمان برنامه در خصوص نیاز اقتصاد به تغییر نرخ بهره هم سوال کرده‌ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد