دست مرئی دولت در اقتصاد ایران

روز سه شنبه، در جریان همایش بانکداری اسلامی،‌ حسین سلاحورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از دخالت دست مرئی دولت در اقتصاد به لزوم عدم دخالت دولت در ساز و کار پولی و اقتصادی تاکید کرد.

از نظر او عمده ترین مطالبه فعالان اقتصادی این است که امکان پیش بینی پذیری و برنامه ریزی داشته باشند که این موضوع مستلزم آمار است. از نگاه فعالان اقتصادی بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد