تقویم اقتصادی در هفته پیش رو

هر هفته آمارهای اقتصادی از برخی از کشورهای جهان منتشر می شود که این آمارها برای تحلیلگران بازارهای جهانی بسیار حائز اهمیت هستند.

در هفته پیش رو نیز آمارهایی منتشر می شود و نشست بانک های مرکزی استرالیا، اروپا و کانادا نیز برگزار می شود. در این هفته منتظر انتشار چه داده هایی باشیم؟ اکو ایران در گفت و گو با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به بررسی تقویم اقتصادی هفته می پردازد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد