سناریوهای بعد از شکست مذاکرات

ایران و آمریکا همدیگر را به خریدن زمان و تعلل در بازگشت به میز مذاکره متهم می‌ کنند.

اما بیایید بدترین حالت را در نظر بگیریم و اینطور تصور کنیم که مذاکرات با تمام فراز و نشیب‌هایی که احتمالا در ادامه خواهد داشت، بی‌نتیجه بماند. در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ما اینجا ۵ سناریو برای این شرایط پیش‌بینی کرده‌ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد