۲ نظریه مخالف برای سهام عدالت

حجت‌اله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته: ما سعی می‌کنیم شرکت‌های تعاونی سهام عدالت را احیا و تقویت کنیم و این عزم وجود دارد که بخش تعاون مورد حمایت قرار گیرد.

این درحالی است که احسان خاندوزی قبلا عنوان کرده است که موافق تعاونی های استانی سهام عدالت نیست.

تحقیق مرکز پژوهش های مجلس هم به صراحت ایرادات، فسادهای ممکن و ناکارمدی های تعاونی های سهام عدالت را متذکر شده است.

استدلال عبدالملکی چیست؟ آیا با یک دوگانگی در سیاستگذاری و مدیریت مسئله سهام عدالت مواجهیم؟

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد