جنگ تکنولوژی برای آینده خاورمیانه

سرمایه‌گذاری در تکنولوژی یکی از نقاط قوت امارات متحده تا به امروز بوده که توانسته دبی را به عنوان قلب تپنده خاورمیانه به جهان معرفی کند.

اما عربستان سعودی نیز پا به این عرصه گذاشته و با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه به رقیب جدی برای امارات بدل شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد