ساخت یک میلیون مسکن شدنی است

دولت سیزدهم در برنامه های خود ساخت یک میلیون مسکن در چهار سال را پیش بینی کرده است.

دولت سیزدهم در برنامه‌های خود ساخت یک میلیون مسکن در چهار سال را پیش‌بینی کرده است. 

آیا این وعده قابلیت تحقق دارد؟ آیا اجرای این طرح منجر به رشد پایه پولی و افزایش تورم خواهد شد؟ آیا تسهیلات تکلیفی که بابت وام مسکن اعطا خواهد شد، بانک های ایران را با چالش مواجه خواهد کرد؟ آیا تامین مصالح ساختمانی برای اجرای این طرح در کشور ممکن است؟  و سوالات دیگر درباره وعده ساخت چهارمیلیون مسکن در چهار سال.

علی سعدوندی اقتصاددان، در گفت‌وگو با اکوایران پاسخ می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد