جنگ سرد در راه است

دامنه فسخ یک‌جانبه قرارداد چند میلیارد دلاریِ استرالیا برای خرید چند زیردریایی از فرانسه ، بروز جنگ سرد میان چین و آمریکا را به احتمالی هشدارآمیز تبدیل کرده است

آنچه استرالیا را به خرید چند فروند زیردریایی متمایل کرد، رویارویی با فشارهای چین در اقیانوس آرام بود

چینی ها تصمیم جدید استرالیا برای مشارکت در بخشی از یک اتحاد امنیتی جدید میان خود، آمریکا و انگلیس در منطقه هند و اقیانوسیه در مقابل خود می بینند و فرض قرار گرفتن استرالیا به عنوان «هدف احتمالی برای حمله هسته ای» را نیز مطرح کرده اند.

حالا در این جدال دیپلماتیک، چین در یک سو و فرانسه در سوی دیگر، علیه اتحاد غربی آکوس برخواسته اند و باید دید که این یارکشی ها در روزهای آتی چه سرنوشتی پیدا می کند.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد