در اهمیت دوز سوم واکسن

برخی کشورها شروع به تزریق دوز سوم واکسن مقابله با کرونا کرده‌اند اما هنوز معلوم نیست که آیا دوز یادآور واکسن واقعا ضرورت دارد و در اگر ضروری است چه کسانی باید آن را دریافت کنند. صحبت از ترکیب انواع واکسن‌ها هم در همین زمینه شنیده می‌شود.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد