تقویم اقتصادی دنیا

هر هفته تقویم اقتصادی در سطح جهان منتشر می شود که آمارهایی از تورم، اشتغال، بیکاری، شاخص خرده فروشی و ... در آن منتشر می شود.

اما از بین این آمارها کدامیک مهم تر هستند؟

انتشار هر کدام از این آمارها چه معنایی دارد و بر چه بخش هایی از اقتصاد اثر گذار است؟

اکوایران در این برنامه با حضور علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به این موضوع پرداخته و تقویم اقتصادی را بررسی می کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد