۸۵ فیلتر برای خودرو وارداتی

درحالی که هنوز سرنوشت واردات خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و معلوم نیست که رنگ اجرا شدن به خودش ببیند یا نه رئیس سازمان استاندارد اعلام کرده که از نظر این سازمان خودروهای وارداتی باید دارای استانداردهای ۸۵ گانه باشند وگرنه با وارد شدن آنها موافقت نخواهد شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد